PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Užívané zkratky

ADHD – Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou

ADD – Syndrom poruchy pozornosti

CNS – Centrální nervová soustava

DK – Dolní končetina

DMO – Dětská mozková obrna

DPA – Dětská psychiatrická ambulance

DYS - souhrnné slangové označení pro specifické poruchy učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

LA – Logopedická ambulance

LMD - Lehká mozková dysfunkce, nově viz ADHD

DK – Dolní končetina

DMO – Dětská mozková obrna

EPI – Epilepsie

HK – Horní končetina

I – Ikterus , žluté zabarvení pokožky

LH – Levá hemisféra

OA – Osobní anamnéza

OŠD – Odklad školní docházky

OVŘ – Opožděný vývoj řeči

PH – Pravá hemisféra

PKS – Porucha komunikačních schopností

PLO – Pravolevá orientace

PMV – Psychomotorický vývoj

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna

RA – Rodinná anamnéza

SAS – Sluchová analýza a syntéza

SPC – Speciálně pedagogické centrum

SpŠ – Speciální školy

SPU - Specifické poruchy učení ( také SVPU, VPU )

SRP – Středisko ranné péče

susp. - podezřelý, pravděpodobný

SVP – Středisko výchovné péče

SVPU -- Specifické vývojové poruchy učení ( také SPU, VPU )

ÚSP – Ústav sociální péče

VPU – Vývojové poruchy učení (také SVPU, SPU)
01.09.2012 16:58:43
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one