PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Návykové látky (drogy) a závislosti

A

abstinence – zdrženlivost

abúzus – zneužívání, zneužítí, nadměrné požívání

AIDS – oslabené schopnosti organismu se bránit, je způsoben virem HIV

agresivita – útočnost, sklon k násilí a násilnému jednání

analgetika – léky proti bolestem

antidepresiva – léky používané při léčbě depresí

anxieta – úzkost

arteterapie – využívání výtvarného umění v léčbě

averze – odpor

C

CAN – syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

D

deprese – sklíčenost

droga – je jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého organismu mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí

E

egoismus – sobectví, sobeckost

exces – výstřelek, vybočení z mezí

extáze – látka ze skupiny halucinogenů se stimulačními účinky

F

fetovat – brát drogy

fobie – chorobné stavy z různých předmětů, živočichů, situací a pojmů

frustrace – neuspokojení některé z potřeb, nedosažení vytčeného cíle nebo přání

G

gambler – hazardní hráč, u nás také ve významu patologický hráč

gambling – anglický výraz označující hazardní hru

H

halucinace – přelud, smyslový klam

heroin – nejnebezpečnějsí droga

hostilita – nepřátelský postoj

houbičky, houby - lysohlávka

hypnotika – léky navozující spánek

I

identifikace – ztotožnění se

inferiorita – podřazenost, méněcennost

intoxikace – otrava

J

joint – cigareta s drogou

K

kokain – látka se stimulačním účinkem, získává se z jihoamerické rostlinky koka nebo synteticky, jeho forma zvaná CRACK se kouří

komunita – společenství (v rámci komunit probíhá i léčba narkomanů)

konopí – účinnou látkou drog

Korsakova psychosa – alkoholová psychosa

L

LSD – halucinogen, u nás nejčastěji papírky s barevnými obrázky napuštěné drogou, které se vkládají do úst

lysohlávky – u nás rostoucí houby s halucinogenními účinky

M

marihuana – sušené části rostlin konopí, obsahuje THC, nejčastěji se kouří

meskalin – halucinogenní látka, získávaná z mexického kaktusu

methadon – návyková látka patřící mezi opioidy, hlavní indikací methadonu je substituční léčba

morfin – jedna u účinných látek opia

N

narcismus – chorobná láska k vlastnímu tělu

narkotika – omamné prostředky

nikotin – látka, která vyvolává závislost na tabáku

O

odvykací syndrom – nastává po úplném nebo relativním vysazení některých léků nebo drog (slang. absťák)

P

paranoidní – zvýšeně nedůvěřivý

patologie – nauka o změnách, zvláště chorobných změnách v lidském organismu

patologické hráčství – závislost na hazardních hrách

peer program – program za aktivní účasti předem připravených vrstevníků

pervitin - patří mezi stimulancia, účinek je blízký kokainu

polytoxikomanie – závislost na více drogách

prohibice – zamezení, zákaz (např. výroby a dovozu lihovin)

předávkování – otrava návykovou látkou

psychoterapie – léčba psychologickými prostředky

R

recidiva – u závislostí se tím míní návrat k návykovému chování po určitém čase abstinence

regrese - projevy chování typické pro mladší věkové stádium

S

sexuální zneužívání – nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování

strach – emoční reakce na uvědomované nebezpečí

substituce, substituční léčba – většinou se tím myslí léčba methadonem, jehož podávání nahrazuje ilegální heroin

sugesce – psychický vliv, přenos vůle, myšlenky, představy na druhého člověka

sugestibilita – ovlivnitelnost

Š

šikanování – znamená zneužívání síly nebo postavení

T

tenze – pocit vnitřního napětí, tlaku, neklidu

toxikomanie – závislost na drogách

Ž

životní styl – zdravý životní styl je prevencí i důležitou součástí léčby návykových nemocí
01.09.2012 17:00:34
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one