PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Školní zralost - odklad školní docházky

Školní zralost, připravenost – co by vás mohlo zajímat

- Dítě, které dovrší do 31. 8. daného roku (nyní 2018) 6 let, je jeho zákonný zástupce povinen zapsat k povinné školní docházce .
- Zápis bude probíhat na základních školách v době od 1. do 30. dubna.
- Rodiče mohou pro své dítě písemně požádat o odložení nástupu do školy o 1 rok . Žádost podávají v době zápisu. Žádost musí doložit dvěma doporučeními. Jedno vystavuje lékař nebo klinický psycholog a druhé školské poradenské zařízení – pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.
- K povinné školní docházce může být přijato též dítě, kterému bude 6 let až v období září až červen příslušného školního roku, pokud o to požádá jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období září až prosinec je doporučení školského poradenského zařízení (ped. psych. poradna). Jedná-li se o dítě, kterému bude 6 let až následují rok ( leden – červen ), musí se souhlasně vyjádřit kromě poradny též lékař.
- K posouzení školní připravenosti se mohou rodiče objednat v naší poradně osobně, telefonicky i e-mailem.
- Vyšetření školní připravenosti probíhá většinou bez přítomnosti rodiče, formou hry, povídání, kreslení. Trvá 40 – 60 minut. Před i po vyšetření pracovník poradny hovoří s rodiči. Z vyšetření je následně vyhotovena zpráva, jejíž součástí je i doporučení pro výchovná a vzdělávací opatření. Tedy i odkladu školní docházky nebo předčasného nástupu do školy.
- Pro doporučení konkrétního opatření nejsou směrodatné pouze výsledky vyšetření, ale též posouzení širších souvislostí. Aktuální situace rodiny, podmínek školy a třídy kam bude dítě chodit.
- Pro děti, které budou nastupovat do školy a potřebují ještě napomoci vývoji některých funkcí, nabízí poradna individuální i skupinové rozvojové či nápravné programy. Zájemci se mohou informovat v poradně osobně a nebo telefonicky.
- Poslední rok před zahájením povinné školní docházky se mohou děti s doporučeným odkladem školní docházky vzdělávat též v přípravné třídě základní školy.
DSCN1556.jpg
DSCN1559.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one