PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Nejčastější dotazy

Škola nám doporučila návštěvu PPP. Je to povinné?
Vyšetření v PPP povinné není. Pokud však má dítě ve škole výukové potíže a je vyšetření ze strany učitele doporučeno, je vhodné, pro odhalení možných příčin školních nesnází, PPP navštívit.
Potřebuji k vyšetření v PPP žádanku od lékaře?
Ne, doporučení obvodního (či jiného odborného) lékaře není nutné.
Platí se za návštěvu v PPP?
Všechny služby poskytované poradnou jsou zdarma, klienti nic nehradí.
Musíme navštívit PPP pouze v místě našeho bydliště?
Nikoliv - rodiče si pro své děti mohou vybrat jakoukoli poradnu v ČR (včetně soukromých). Avšak v případě, že si zvolíte jinou nežli tzv. spádovou poradnu, musíte počítat s delší dobou objednání (přednost mají klienti místní).
Jak dlouho trvá vyšetření?
Vyšetření probíhá obvykle v ranních a dopoledních hodinách. Jedná-li se o samostatné psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření, doba trvání je zhruba 1,5-2 hod. Pokud je vyšetření pojato komplexně, trvá zhruba 3,5 hod.
Co máme vzít s sebou k vyšetření?
Školní práce dítěte - sešity (optimálně sešit z Čj, cizího jazyka, diktáty), žákovskou knížku, případně i výtvarné práce.
Pokud bylo vaše dítě vyšetřeno i na jiném pracovišti (v souvislosti s potížemi, pro které PPP navštívíte), přineste, prosím, zprávu z tohoto vyšetření s sebou (např. zprávy z psychiatrie, neurologie, logopedie, foniatrie, ORL,.... nebo jiné PPP).
Přezůvky (případně lze u vstupu do budovy použít návleky).
Může dítě do PPP doprovodit i někdo jiný než jeho zákonný zástupce?
Nikoliv - přípustná je pouze varianta jednoho ze zákonných zástupců (případně i obou najednou).
Může se k vyšetření dostavit dítě samo?
K vyšetření se může sám bez doprovodu dastavit pouze klient, který dosáhl plnoletosti.
Je vyšetření přítomen zákonný zástupce?
Přítomnost rodiče u vyšetření je spíše výjimkou. Většinou po úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem rodič pracovnu opouští. Má možnost počkat v budově PPP v čekárně, případně i jinde a vrátit se na smluvený čas k závěrečné konzultaci zpět.
Čím je vyšetření zakončeno?
Na závěr každého vyšetření probíhá konzultace se zákonnými zástupci, kterým jsou sděleny výsledky vyšetření a doporučení pro další školní vzdělávání a domácí přípravu na školu. Doporučení může mít formu ústní, avšak ve většině případů je výstupem vyšetření písmená zpráva s doporučením, kterou si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně u sociální pracovnice PPP a nebo je jim zaslána poštou.
Mám výsledky z vyšetření poskytnout škole?
Zákonní zástupci mají možnost, nikoli povinnost, předat zprávu škole (případně jiným dalším institucím). V případě, že rodiče zprávu škole nepostoupí, je potřeba si uvědomit, že škola nebude mít potřebné informace a dítěti se tak adekvátní péče nedostane.
Jak dlouho platí závěry a doporučení uvedené ve zprávě? Za jak dlouho bude realizováno kontrolní vyšetření?
Platnost doporučení a termín kontrolního vyšetření je uveden ve zprávě z aktuálního vyšetření. Děti, u nichž byla diagnostikována specifická porucha učení a jsou ve školách tzv. integrováni, PPP pozve ke kontrolnímu vyšetření písemně. Ostatní klienti se musí v případě zájmu o kontrolu do PPP objednat sami (telefonicky, písemně či prostřednictvím emailu).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one