PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Kurzy pro děti a rodiče

Kurz grafomotoriky
DSCN0433.JPG
DSCN0445.JPG
DSCN0438.JPG
DSCN0446.JPG
Kurz grafomotoriky je určen pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Kurz je určen především dětem, které mají obtíže se správným držením tužky, s plynulostí pohybu při grafickém projevu i s nedostatečným uvolněním ruky při kreslení.
Do skupiny jsou zařazeny i ty děti, které nerady kreslí a výtvarným činnostem se vyhýbají.
Celý kurz probíhá dle metodiky Dr.Heyrovské a je rozdělen do 8 lekcí. Tréninkové hodiny se organizují pravidleně jednou týdně v rozsahu 45 min. Děti pracují společně ve skupině.
Základní podmínkou, která má vliv na kvalitu nově osvojených návyků, jež si dítě v průběhu tréninkových hodin vytváří, je účast jednoho z rodičů přímo v hodině. Na každou tréninkovou hodinu navazuje domácí procvičování nových technik dle instrukcí lektora.
Aby jednotlivé hodiny nebyly příliš jednotvárné, jsou prokládány i jinými činnostmi, které mají za cíl rozvoj všech ostatních dovedností- řeči, myšlení, sluchové i zrakové percepce,..... Tyto činnosti probíhají formou her a soutěží.


Další kurz grafomotoriky pod vedením Mgr.L.Semorádové se uskuteční opět na jaře 2018.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO KURZU GRAFOMOTORIKY VOLEJTE 565 381 363.
Edukativní skupina pro předškolní děti
Program je určen pro děti s odkladem školní docházky, dle zájmu rodičů též pro děti 5-6ti leté. Probíhá formou deseti setkání. Program je zaměřen na rozvoj jednotlivých znalostí, dovedností a návyků žádoucích pro úspěšný start dítěte do školy.
Úkoly jsou zaměřeny na rozvoj:
- záměrného soustředění
- jemné motoriky
- grafických dovedností
- řečového projevu a verbální pohotovosti
- orientace v prostoru a čase
- všeobecných znalostí
- matematické představivosti
- slovně logických pojmů
- zrakové a sluchové paměti
- zrakového rozlišování tvarů
- sluchového rozlišování zvuků/hlásek
- pracovních návyků.
Činnosti se v jednotlivých setkáních prolínají.
Programu se rodiče neúčastní - děti pracují ve skupince pod vedením psychologa a spec. pedagoga.

INFORMACE K TOMUTO PRAGRAMU ZÍSKÁTE NA tel. 565 381 363.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one