PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
Speciálně pedagogická intervence
Těžištěm speciálně-pedagogické intervence je pomoc dětem s výukovými problémy, které stojí za mnoha školními neúspěchy.
Tato pomoc se realizuje jednak na základních (případně mateřských) školách a jednak i v Pedagogicko-psychologické poradně.

Nápravné programy jsou zaměřené na:
- rozvoj sluchového vnímání
- rozvoj zrakového vnímání
- rozvoj prostorové orientace
- rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky
- posílení koncentrace pozornosti
- nápravu specifických poruch učení
- nápravu základních řečových vad - pouze u stávajících klientů.
Psychologická intervence
Psychologická intervence se zaměřuje na děti s problémem - osobnostním, v interakci s okolím, projevujícím se v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích. Tyto děti vyžadují speciální přístup a vedení, jak ze strany rodiny, tak i školy.
Vedení těchto dětí a případně i rodičů probíhá:
- formou terapií (individuální/skupinová)
- formou rodinné terapie
- formou psychosociálních her.

U některých obtíží jsou využívány:
- relaxační techniky
- autogenní trénink
- cvičení pro zlepšení koncentrace pozornosti
- prvky arteterapie
- úprava režimu, stanovení výchovných postupů
- nácvik dovedností dítěte potřebných ke zvládání náročných, stresových situací.
26.09.2014 14:27:33
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one