PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
- vyšetření školní zralosti předškolních dětí
- pomoc při adaptačních problémech při přechodu z MŠ do ZŠ
- pomoc s výukovými a výchovnými problémy
- psychologické vyšetření zaměřené na:
  • zjištění úrovně rozumových schopností, paměti a pozornosti
  • osobnost a vztahy
  • mimořádné kognitivní nadání
  • diagnostiku LMD, ADHD, ADD

- speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na:
  • diagnostiku SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie)
  • diagnostiku základních řečových vad

- pomoc při sestavení individuálního vzdělávacího plánu
- poradenství při rozhodování o dalším studiu na SŠ, SOU, OU, U a VŠ
- pomoc při řešení studijních problémů na středních školách
- vyšetření studentů s SPU pro uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky
- pomoc při řešení osobních a rodiných problémů žáků a studentů
- pomoc při řešení šikany, sociometrie vztahů ve skupině, třídě
- první pomoc dětem a mládeži experimentujícími s drogou a jejich rodičům
19.11.2012 21:03:56
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one