PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o vyšetření v PPP nemůžeme garantovat termín vyšetření vašeho dítěte do konce tohoto školního roku (tj. do 30.6.2017) u žádostí přijatých po 1.3.2017.
Toto omezení se netýká žádostí o vyšetření školní zralosti.

Děkujeme za pochopení. PaedDr.Jana Svobodová, vedoucí pracoviště PPP Pelhřimov

6.3.2017
Vysočina Education a Kraj Vysočina připravily projekt s názvem Bezpečné klima na školách, který byl finančně podpořen MŠMT.

V rámci projektu bude v průběhu roku 2017 realizováno několik aktivit se zaměřením na cílovou skupinu školních metodiků prevence, okresních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků Kraje Vysočina, pro které budou připraveny celoroční aktivity. Kromě jiného to bude konference, která by se uskuteční 15. května 2017 v prostorách Krajského úřadu. Rádi bychom na této akci přivítali přednášející, kteří mohou poskytnout užitečné a zajímavé informace z oblasti primární prevence. Předpokládáme účast zástupců z řad odborných institucí, Policie ČR, České školní inspekce, kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty a dalších subjektů.

Dále zrealizujeme několik vzdělávacích setkání v jednotlivých okresech, kde lektory budou zkušení odborníci v oblasti primární prevence, jako je PaedDr. Jana Matějková, PaedDr. Zdeněk Martínek nebo odborník přes elektronickou bezpečnost plk. Mgr. Lukáš Habich. O všech těchto aktivitách budou případní zájemci na školách informováni včas e-mailem.

Kontaktní osobou pro tento projekt je:
Ing. Markéta Metelková
Vysočina Education, metelkova@vys-edu.cz
I v letošním roce PPP pořádá grafomotorický kurz pro děti předškolního věku. Probíhat bude formou osmi setkání (vždy v úterý) pod odborným vedením p.psycholožky Mgr.L.Semorádové.
Zahajujeme 4.4.2017 v 15:00.
Rodiče, máte-li zájem o zařazení svého dítěte do kroužku, volejte p.L.Markovou - 565 381 363.
Více informací naleznete v rubrice "Kurzy pro děti a rodiče".
PF 2017.jpg
Šťastné vykročení do nového roku přejí všichni pracovníci PPP Pelhřimov
Dnem 1. 7. 2016 se pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra zřizovaná Krajem Vysočina slučují do jedné organizace.

Název: Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Sídlo: 586 01 Jihlava, Legionářů 6

IČO: 70832510

Ředitel: PaedDr. Milan Pavlík

Dosavadní PPP a SPC se stávají odloučenými pracovišti této organizace. PPP Pelhřimov najdete i nadále na adrese Solní 1814, Pelhřimov, 393 01. V poskytovaných službách nedochází k žádným změnám.
Ve středu 8.2.2017 úspěšně zakončila svou činnost edukativní skupinka zaměřená na rozvoj dovedností dětí předškolního věku pod vedením psycholožek PPP (PhDr.A.Růžkové a Mgr.M.Patákové).
Činnost nové skupinky bude naplánována až po letních prázdninách - tj. v novém školním roce.
Více informací o náplni kurzu naleznete v rubrice "Kurzy pro rodiče a děti".
P1000351.JPG
P1000368.JPG
P1000357.JPG
P1000380.JPG
20170208_151422.jpg
20170208_151404.jpg
20170208_151225.jpg
20170208_144248.jpg
Upozorňujeme, že pro vysoký počet žádostí o vyšetření u Dr.Martínka (zaměřených na poruchy chování nebo výchovné potíže dětí) je aktuálně čekací doba 6 měsíců a více.

Děkujeme za pochopení.

6.9.2016
Vážení rodiče,
pro vysoký nárůst žádostí o vyšetření klientů se specifickými poruchami učení a poruchami chování musela PPP přistoupit k redukci poskytování logopedické péče. V současné době není možné přijímat pro tuto oblast nové klienty. Pokud budete mít zájem o kontakty na jiná pracoviště poskytující logopedické služby, volejte na číslo 565 32 36 21.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Jana Svobodová, vedoucí pracoviště PPP
V Pelhřimově, 6.9.2016
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one