PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
Vážení,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o poradenské služby, nejsme z důvodu současné nemocnosti schopni garantovat jejich poskytnutí do konce školního roku.

Pro tyto dny dočasně pozastavujeme přijímání nových žádostí. Toto omezení neplatí pro posuzování školní zralosti, žádosti o asistenta pedagoga a krizové případy.Prosím o pochopení situace a kontakt před koncem školního roku.

Děkuji, PaedDr. Jana Svobodová

PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov.

V Pelhřimově 5.3.2018
6.3.2018 byl zahájen kurz grafomotoriky pro předškolní děti. Probíhat bude formou osmi setkání pod odborným vedením p.psycholožky Mgr.L.Semorádové.

Více informací o kurzu naleznete v rubrice "Kurzy pro děti a rodiče".
Dnem 1. 7. 2016 se pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra zřizovaná Krajem Vysočina slučují do jedné organizace.

Název: Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Sídlo: 586 01 Jihlava, Legionářů 6

IČO: 70832510

Ředitel: PaedDr. Milan Pavlík

Dosavadní PPP a SPC se stávají odloučenými pracovišti této organizace. PPP Pelhřimov najdete i nadále na adrese Solní 1814, Pelhřimov, 393 01. V poskytovaných službách nedochází k žádným změnám.
Opět plánujeme otevření nové edukativní skupinky zaměřené na rozvoj dovedností dětí předškolního věku pod vedením odborných pracovníků PPP.
Skupinka svou činnost zahájí s největší pravděpodobností na podzim 2018.
Zájemci své děti mohou přihlásit již nyní telefonicky u p.L.Markové (tel.: 565 381 363).
Více informací o náplni kurzu naleznete v rubrice "Kurzy pro rodiče a děti".
Upozorňujeme, že pro vysoký počet žádostí o vyšetření u Dr.Martínka (zaměřených na poruchy chování nebo výchovné potíže dětí) je aktuálně čekací doba 8 měsíců a více.

Děkujeme za pochopení.

6.9.2017
Vážení rodiče,
pro vysoký nárůst žádostí o vyšetření klientů se specifickými poruchami učení a poruchami chování musela PPP přistoupit k redukci poskytování logopedické péče. V současné době není možné přijímat pro tuto oblast nové klienty. Pokud budete mít zájem o kontakty na jiná pracoviště poskytující logopedické služby, volejte na číslo 565 32 36 21.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Jana Svobodová, vedoucí pracoviště PPP
V Pelhřimově, 6.9.2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one