PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa
Od 28.11.2017 zahajuje svou činnost edukativní skupinka pro děti předškolního věku.Práce s dětmi bude probíhat pod vedením psychologů PPP formou deseti setkání vždy od 14:30 hod. Ve skupince je ještě několik volných míst. Zájemci mohou telefonicky kontaktovat Dr. Růžkovou (565 381 373).
Více informací o náplni kurzu naleznete v rubrice "Kurzy pro děti a rodiče".
Vysočina Education a Kraj Vysočina připravily projekt s názvem Bezpečné klima na školách, který byl finančně podpořen MŠMT.

V rámci projektu bude v průběhu roku 2017 realizováno několik aktivit se zaměřením na cílovou skupinu školních metodiků prevence, okresních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků Kraje Vysočina, pro které budou připraveny celoroční aktivity. Kromě jiného to bude konference, která by se uskuteční 15. května 2017 v prostorách Krajského úřadu. Rádi bychom na této akci přivítali přednášející, kteří mohou poskytnout užitečné a zajímavé informace z oblasti primární prevence. Předpokládáme účast zástupců z řad odborných institucí, Policie ČR, České školní inspekce, kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty a dalších subjektů.

Dále zrealizujeme několik vzdělávacích setkání v jednotlivých okresech, kde lektory budou zkušení odborníci v oblasti primární prevence, jako je PaedDr. Jana Matějková, PaedDr. Zdeněk Martínek nebo odborník přes elektronickou bezpečnost plk. Mgr. Lukáš Habich. O všech těchto aktivitách budou případní zájemci na školách informováni včas e-mailem.

Kontaktní osobou pro tento projekt je:
Ing. Markéta Metelková
Vysočina Education, metelkova@vys-edu.cz
I v letošním roce bude PPP pořádat grafomotorický kurz pro děti předškolního věku. Probíhat bude formou osmi setkání pod odborným vedením p.psycholožky Mgr.L.Semorádové.
Ohledně termínu zahájení vás budeme včas informovat na našich stránkách.
Rodiče, máte-li zájem o zařazení svého dítěte do kroužku, můžete jej přihlásit již nyní. Volejte p.L.Markovou - 565 381 363.
Více informací naleznete v rubrice "Kurzy pro děti a rodiče".
Dnem 1. 7. 2016 se pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra zřizovaná Krajem Vysočina slučují do jedné organizace.

Název: Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Sídlo: 586 01 Jihlava, Legionářů 6

IČO: 70832510

Ředitel: PaedDr. Milan Pavlík

Dosavadní PPP a SPC se stávají odloučenými pracovišti této organizace. PPP Pelhřimov najdete i nadále na adrese Solní 1814, Pelhřimov, 393 01. V poskytovaných službách nedochází k žádným změnám.
Opět plánujeme otevření nové edukativní skupinky zaměřené na rozvoj dovedností dětí předškolního věku pod vedením odborných pracovníků PPP.
Bližší informace ohledně termínu zahájení budou v dohledné době zde - na našich stránkách. Zájemci své děti mohou přihlásit již nyní telefonicky u p.L.Markové (tel.: 565 381 363).
Více informací o náplni kurzu naleznete v rubrice "Kurzy pro rodiče a děti".
Upozorňujeme, že pro vysoký počet žádostí o vyšetření u Dr.Martínka (zaměřených na poruchy chování nebo výchovné potíže dětí) je aktuálně čekací doba 8 měsíců a více.

Děkujeme za pochopení.

6.9.2017
Vážení rodiče,
pro vysoký nárůst žádostí o vyšetření klientů se specifickými poruchami učení a poruchami chování musela PPP přistoupit k redukci poskytování logopedické péče. V současné době není možné přijímat pro tuto oblast nové klienty. Pokud budete mít zájem o kontakty na jiná pracoviště poskytující logopedické služby, volejte na číslo 565 32 36 21.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Jana Svobodová, vedoucí pracoviště PPP
V Pelhřimově, 6.9.2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one