PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Žádost o poskytnutí informace dle Zákona 106/1999 Sb.

Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 6, 58601 Jihlava
pracoviště Pelhřimov: Solní 1814, 393 01 Pelhřimov E-mail: pedag-poradna@pel.cz
Tel.: 565 32 36 21
Internet: www.pedag-poradna.pel.cz


Žádost o poskytnutí informace
Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění


Žadatel : …………………………………………………………………………………..
U fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození
U právnické osoby název, identifikační číslo


Adresa : ……………………………………………………………………………………

U fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování liší-li se od adresy trvalého pobytu
U právnické osoby adresa sídla společnosti, organizace, adresu pro doručování liší-li se od adresy sídla


Telefon : ……………………………… E-mail : ……………………………………….Charakteristika žádosti :
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one