PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov následující údaje:

- Počet podaných žádostí o informace : 0
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
- Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace : 0
- Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení : výdaje nebyly vynaloženy
- Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : licence nebyly vydány
- Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručný popis jejich vyřízení : stížnosti nebyly podány

V Pelhřimově dne 8. 1. 2016 PaedDr. Jana Svobodová
10.01.2016 18:06:25
katka.r
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one