PPP a SPC Vysočina, pracoviště Pelhřimov, Solní 1814, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov

Vítejte na našich stránkách
Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina je od 1.7.2016 nově vzniklou organizací sloučenou ze všech školských poradenských pracovišť Kraje Vysočina. Jednotlivá pracoviště jsou v Pelhřimově, Třebíči, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Jihlavě - kde sídlí i ředitelství. Poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči klientům ve věku 3-19 let, jejich rodičům, pedagogům a všem ostatním, kteří se podílejí na vývoji, výchově a vzdělávání těchto dětí.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně a jsou zajišťovány týmem složeným z psychologů, speciálních pedagogů a sociální pracovnice. O vyšetření může zažádat zákonný zástupce dítěte (u nezletilých dětí je nezbytný písemný souhlas rodičů), v případě zletilosti i klient sám, podnět k návštěvě poradny může dát i škola a školské
zařízení (v součinnosti se zákonnými zástupci) - a to osobně, telefonicky, písemně anebo též prostřednictvím níže uvedeného formuláře "Objednejte se". Po evidenci žádosti je klient následně informován (telefonicky či písemně) o termínu vyšetření.
Jedná se o školské poradenské zařízení, jehož činnost vychází ze:
- Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

- Vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných.
dreamstime_xs_824930.jpg
dreamstime_xs_17035548.jpg
dreamstime_xs_8765141.jpg
Kontakt
pelhřimovské pracoviště naleznete v ulici Solní 1814 (budova bývalého odboru výstavby MěÚ), nedaleko Kostela sv.Bartoloměje (cca 50m od vchodu do kostela).


Adresa:
Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 6
Jihlava
586 01

Telefony:
ředitel
PaedDr.Milan Pavlík
tel. 567 572 414, mob. 734 265 393

sociální pracovnice Pelhřimov
Lenka Marková
tel. 565 323 621, mob. 739 572 940

vedoucí pracoviště Pelhřimov
PaedDr.Jana Svobodová
tel. 565 381 364, mob. 603 277 977

INTERNET:
e-mail: pedag-poradna@pel.cz
20150922_121224.jpg
20150922_121102.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one