Solní 1814, Pelhřimov, tel. 565 381 364, email: pedag-poradna@pel.cz, mapa

Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov

Vítejte na našich stránkách
Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov (dále jen PPP), příspěvková organizace, funguje od roku 1978. Je zřizována Krajem Vysočina. Poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči klientům ve věku 3-19 let, jejich rodičům, pedagogům a všem ostatním, kteří se podílejí na vývoji, výchově a vzdělávání těchto dětí.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně a jsou zajišťovány týmem složeným z psychologů, speciálních pedagogů a sociální pracovnice. O vyšetření může zažádat zákonný zástupce dítěte (u nezletilých dětí je nezbytný písemný souhlas rodičů), v případě zletilosti i klient sám, podnět k návštěvě poradny může dát i škola a školské
zařízení (v součinnosti se zákonnými zástupci) - a to osobně, telefonicky, písemně anebo též prostřednictvím níže uvedeného formuláře "Objednejte se". Po evidenci žádosti je klient následně informován (telefonicky či písemně) o termínu vyšetření. Objednací lhůta se běžně pohybuje v rozmezí 2-3 měsíce, přednostně jsou řešeny neodkladné případy.
Jedná se o školské poradenské zařízení, jehož činnost vychází ze:
- zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

- vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- Vyhlášky 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
dreamstime_xs_824930.jpg
dreamstime_xs_17035548.jpg
dreamstime_xs_8765141.jpg
Kontakt
PPP naleznete v Pelhřimově, ulici Solní 1814 (budova bývalého odboru výstavby MěÚ), nedaleko Kostela sv.Bartoloměje (cca 50m od vchodu do kostela).


Adresa:
Pedagogicko psychologická poradna
Solní 1814, Pelhřimov
39301

Telefony:
sociální pracovnice
Lenka Marková
tel. 565 323 621, mob. 739 572 940

ředitelka
PaedDr.Jana Svobodová
tel. 565 381 364, mob. 603 277 977

INTERNET:
e-mail: pedag-poradna@pel.cz
20150922_121224.jpg
20150922_121102.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one